Analyzed Legislation

Analyzed Legislation

Number 2, February 2020  »  Financial accounting and reporting

Abstract: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial nr. 44/22.01.2020
Classification JEL: | Pages: 67-72

Statistics: abstract views 225 | PDF downloads 801 | PDF views 24
   This website uses cookies to analyze the traffic and to improve the browsing experience. The cookies of third party companies / services placed on this site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus) are included here. By continuing to use this website, you agree to the storage of all cookies on your device.