Pentru autori » Etică

Etică

Etica publicării și standardele pentru editori / autori

Etica publicării: CECCAR Business Review se angajează să respecte cele mai înalte standarde de etică a publicării. CECCAR Business Review respectă „Standardele internaționale pentru editori și autori” elaborate de către Committee of Publication Ethics (Comitetul pentru etica publicării – COPE) în cadrul celei de-a doua conferințe mondiale privind integritatea cercetării, desfășurată la Singapore în 2010, și Codul de conduită european pentru integritatea cercetării, emis de către Federația Europeană a Academiilor de Științe și Științe Umaniste (ALLEA).

Standardele Internaționale pentru editori Sumarul publicației Responsible research publication: international standards for editors (Kleinert S & Wager E (2011). O declarație de poziție elaborată în cadrul celei de-a doua conferințe mondiale privind integritatea cercetării, care a avut loc la Singapore, în perioada 22-24 iulie 2010. Capitolul 51 din: Mayer T & Steneck N (eds) Promoting Research Integrity in a Global Environment. Imperial College Press / World Scientific Publishing, Singapore (pg 317-28). (ISBN 978-981-4340-97-7)): Editorii sunt răspunzători și trebuie să își asume responsabilitatea pentru toate publicațiile. Editorii trebuie să ia decizii corecte și imparțiale și independente de considerentele comerciale pentru a asigura un proces de evaluare peer-review corect și adecvat. Editorii trebuie să adopte politicile editoriale care promovează maximă transparență și o raportare integrală și corectă. Editorii trebuie să apere integritatea publicațiilor prin emiterea de corecturi, retragerea publicațiilor când este necesar și prin investigarea abaterilor de la normele de cercetare sau publicație care sunt suspectate sau care fac obiectul unor acuzații. Editorii trebuie să investigheze abaterile de la normele editoriale și de evaluare. Editorii trebuie să evalueze critic conduita etică aplicată în studiile asupra oamenilor și animalelor. Așteptările față de persoanele care desfășoară evaluarea peer-review și autori trebuie comunicate acestora. Editorii trebuie să aplice politici adecvate pentru a soluționa conflictele de interese editoriale.

Standardele Internaționale pentru autori Sumarul publicației Responsible research publication: international standards for autors (Wager E & Kleinert S (2011). O declarație de poziție elaborată în cadrul celei de-a doua conferințe mondiale privind integritatea cercetării, care a avut loc la Singapore, între 22-24 iulie 2010. Capitolul 50 din: Mayer T & Steneck N (eds) Promoting Research Integrity in a Global Environment. Imperial College Press / World Scientific Publishing, Singapore (pg 309-16). (ISBN 978-981-4340-97-7)): Cercetarea raportată trebuie să se desfășoare într-o manieră etică și responsabilă și trebuie să respecte legislația relevantă. Cercetătorii trebuie să își prezinte rezultatele într-o manieră clară și onestă, evitând fabricarea, falsificarea sau manipularea neadecvată a datelor. Cercetătorii trebuie să încerce să descrie metodele folosite în mod clar și neechivoc, astfel încât constatările lor să poată fi confirmate și de alte persoane. Cercetătorii trebuie să se conformeze dispozițiilor de publicare, conform cărora articolele publicate sunt originale, neplagiate și nu au mai fost publicate anterior. Autorii trebuie să își asume responsabilitatea colectivă pentru articolele depuse și publicate colectiv. Statutul de autor al publicațiilor de cercetare trebuie să reflecte în mod corespunzător contribuția unei persoane la activitatea de cercetare și la raportarea acesteia. Sursele de finanțare și conflictele de interese relevante trebuie divulgate.

Principalele chestiuni de etică ce trebuie cunoscute de către autori

Statutul de autor

Toți autorii ai căror nume este inclus într-un articol de revistă trebuie să fi contribuit semnificativ la respectivul articol. Acest lucru presupune că un autor sau un coautor a contribuit semnificativ la concepția cercetării sau la proiectarea, obținerea, analiza și interpretarea datelor, și au conceput, scris sau revizuit articolul respectiv. De asemenea, trebuie să fie clar că toți coautorii incluși au o responsabilitate colectivă pentru conținutul articolului, inclusiv în cazul în care articolul se dovedește a nu fi o sursă credibilă de informații, este eronat sau fraudulos din orice punct de vedere sau dacă acesta încalcă acordul de publicare.

Trebuie evitată utilizarea autorilor nejustificați: atunci când o persoană care nu a contribuit la elaborarea articolului este adăugată pe lista de autori, precum și în cazul autorilor din umbră: atunci când o persoană a contribuit la elaborarea articolului, însă nu este inclusă pe lista de autori.

În cazul afilierilor, respectiv instituția (departamentul), orașul (județul) și țara din care provin autorii trebuie specificată instituția în cadrul căreia s-a desfășurat activitatea de cercetare. Pentru autorii neafiliați sunt necesare doar orașul și țara de reședință. Dacă este cazul, trebuie incluse și informații cu privire la finanțarea din partea instituției.

În următorul document de discuție se regăsesc sfaturi practice pentru problemele etice cel mai des întâlnite: Statutul de autor – emis de către COPE.

Plagiatul

COPE definește plagiatul după cum urmează – „cazul în care o persoană prezintă lucrarea altei sau altor persoane (informații, cuvinte sau teorii) ca și cum i-ar aparține, fără a menționa autorul adevărat’’.

Pentru a evita infracțiunile de plagiat și autoplagiat, CECCAR Business Review  utilizează serviciul Similarity Check, oferit de Crossref, pentru a detecta ideile neoriginale. Autorii care trimit articole pentru a fi publicate în revistă trebuie să fie conștienți de faptul că lucrarea lor poate fi introdusă în programul CrossCheck în cadrul procesului de evaluare peer-review sau în cadrul procesului de producție.

Dacă menționați de mai multe ori o anumită sursă de informații în lucrare, asigurați-vă că este citată corect de fiecare dată. Prin urmare, dacă menționați o lucrare anterioară a dumneavoastră, asigurați-vă că o citați.

Atunci când citați o lucrare a altor persoane (sau a dumneavoastră), asigurați-vă că:

  • Ați delimitat clar textul citat dintr-o altă sursă cu ajutorul ghilimelelor;
  • Ați atribuit sau ați făcut referire la sursa informațiilor citate în mod clar în cadrul textului și în secțiunea de referințe;
  • Ați obținut permisiunea editurii originale și a deținătorului de drept în cazul în care utilizați diagrame sau tabele publicate anterior.
Fabricarea/falsificarea datelor

Toate datele trebuie să fie corecte și relevante pentru cercetare. CECCAR Business Review poate solicita autorilor să trimită date justificative neprelucrate dacă este necesar. Posibile cazuri de fabricare/falsificare a datelor vor fi evaluate de către editorul revistei în cadrul proceselor de evaluare peer-review și de producție.

Conflicte de interese/interese concurente

Un conflict de interese se poate produce atunci când o persoană sau o organizație are interese multiple, financiare sau nefinanciare, profesionale sau personale, care ar putea să interfereze sau care pot fi considerate în mod rezonabil că interferează cu activitatea de cercetare într-o manieră etică și responsabilă.

Lecturi suplimentare: Conflicte de interese/Concurența emis de către COPE.Site-ul ceccarbusinessreview.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.